gå vidare till tv.nu

SVT Forum

SVT2 Fredag den 21:e April 12:05 - 16:00


SVT Forum

Om programmet

Nyheter/Politik Sverige 2017

12:05: Döda sälar och varma hav, fortsättning. 13:00: Sveriges cykelriksdag. Hur ser riksdagspartiernas cykelpolitik ut? Kan man få tjänstecykel eller cykling på recept? Vad görs för framkomligheten och hur utvecklas cykelturismen? Politiker från de åtta riksdagspartierna svarar på frågor från en grupp experter, om hälsa, ekonomi och infrastruktur kopplat till cykling. Arrangörer: Cykelfrämjandet och Svensk Cykling. Från 3/3.

Om Forum

Du kanske också gillar