gå vidare till tv.nu

Forum

SVT2 Torsdag den 14:e September 09:00 - 12:00


Forum

Om programmet

Nyheter/Politik Sverige 2017

09:00: Hållbara hav: Plast i havet och Östersjöns ekosystem. Hur nedskräpat är Östersjön och hur mår fiskebestånden där? Med Marie Löf, ekotoxikolog, Gustaf Almqvist, marinekolog med flera. Moderator: Maria Wetterstrand. Arrangör: Briggen Tre Kronor/Hållbara Hav och Östersjöcentrum vid Stockholms universitet. 10:00: Staden, landsorten och förtroendet för politiker. Seminarier om vad som lockar människor till en ort och om skiljelinjen mellan stad och landsbygd.

Om Forum

Du kanske också gillar