Forum

SVT2 torsdag den 14:e september 09:00 - 12:00

Forum
ÖverblickAlla avsnitt

Om programmet

Nyheter/PolitikSverige2017

09:00: Hållbara hav: Plast i havet och Östersjöns ekosystem. Hur nedskräpat är Östersjön och hur mår fiskebestånden där? Med Marie Löf, ekotoxikolog, Gustaf Almqvist, marinekolog med flera. Moderator: Maria Wetterstrand. Arrangör: Briggen Tre Kronor/Hållbara Hav och Östersjöcentrum vid Stockholms universitet. 10:00: Staden, landsorten och förtroendet för politiker. Seminarier om vad som lockar människor till en ort och om skiljelinjen mellan stad och landsbygd.


    0
    0