vidare till tv.nu
Forum

Forum

Nyheter, Politik, Sverige - SVT2, Mån 21 jan 09:00

09:00: Kina - stormakt med större ambitioner. Ola Wong, journalist med fokus på Kina. Från Folk och Försvars rikskonferens 13/1. 09:20: Kinas politiska prioriteringar. Med Jerker Hellström, forskningsledare FOI och Klas Eklund, seniorekonom Mannheimer Swartling. Från Folk och Försvars rikskonferens 13/1. 09:50: Hård och mjuk makt - svensk-kinesiska relationer.