vidare till tv.nu
Forum

Forum

SVT2, Tis 20 nov 12:03 - 16:00

Nyheter, Politik, Sverige

12:03: Den säkra staden - kris och terror. Hur rustar vi oss för nästa terrordåd? Med Stefan Hector, chef operativa enheten på NOA. Vad kan vi lära av sommarens bränder? Jakob Wernerman, operativ chef för MSB:s hantering av skogsbränderna 2018. Och så berättar Carl Magnus Rutherfalk, chef säkerhetsledningen Karolinska universitetssjukhuset, om sjukhusens framtida säkerhetsutmaningar. Arrangör: DN konferens. Från 12/11.