vidare till tv.nu
Forum

Forum

SVT2, Tor 13 juni 09:00 - 12:00

Nyheter, Politik, Sverige

09:00: Arbetskraftsinvandring till Sverige. Många människor runt om i världen vill komma till Sverige för att arbeta men regelverken fungerar inte friktionsfritt. En rapport som tittar närmare på säsongsarbetande bärplockare presenteras och diskuteras. Arrangör: Delmi. Från 4/6. 10:30: Politik i bokhyllan: Konsulterna. Konsulterna som anlitades för nya Karolinska ledde till enorma kostnader, hål i budgeten och massflykt av anställda.