vidare till tv.nu
Forum

Forum

SVT2, Tis 18 juni 12:03 - 16:00

Nyheter, Politik, Sverige

12:03: Järvaveckan: Tal av Jimmie Åkesson (SD). Sverigedemokraternas partiledare talar på Spånga IP. Arrangör: The Global Village. Från 14/6. 12:30: Möjligheten att nå klimatmålet i vägtrafiksektorn. Det är lång väg kvar till Sveriges mål när det gäller minskade utsläpp från inrikes transporter. I rapporten Klimatmål på villovägar? undersöker Per Kågeson hur nära målet det går att nå med befintliga styrmedel. Rapporten presenteras och kommenteras.