vidare till tv.nu
Ekdal och Ekdal

Ekdal och Ekdal

Diskussion, Public affairs • Sverige

Sön 18 aug 20:00 - 21:00 • reprisSVT2
Migration är en global fråga med lokala konsekvenser. Hur ska Sverige och EU hantera växande strömmar av flyktingar och ekonomiska migranter? Hur balanserar vi medborgerliga och mänskliga rättigheter på ett sätt som gör migration till en tillgång snarare än ett hot och fenomen som splittrar samhället? Med bland andra Jan Eliasson, Nyamko Sabuni, Paulina Neuding och Joakim Ruist.