vidare till tv.nu
Forum

Forum

Nyheter, Politik • Sverige

Ons 22 jan 09:00 - 12:00SVT2
09:00: Debatt inför beslut. Riksdagen debatterar utskottens förslag. 12:00: Rapport. 12:03: EU: Ökat tryck i migrationsfrågan. Är det rimligt eller ens troligt att alla länder kommer att ta samma ansvar för flyktingmottagandet? Vilka andra vägar finns att gå? Diskussion med EU-parlamentarikerna Alice Bah Kuhnke (MP/G/EFA), Evin Incir (S/S&D) och Charlie Weimers (SD/ECR) under ledning av Marcus Carlehed på plats i Bryssel. 12:25: Perspektiv på näringslivets roll i totalförsvaret.