vidare till tv.nu
UR Samtiden

UR Samtiden

Kunskapskanalen, Ons 18 sept 14:00 - 17:00

Debatt, Politik, Sverige

14:00 Hur ser markägarna på det hållbara friluftslivet? 14:15 Insatser som leder till hållbarare friluftsliv.15:40 Mångfunktionella ytor och urbana ekosystemtjänster. 15:50 Grönytor och friluftsliv i den fysiska planeringen. 16:05 Plats för friluftsliv.