vidare till tv.nu
UR Samtiden

UR Samtiden

Kunskapskanalen, Lör 21 sept 09:00 - 15:00

Debatt, Politik, Sverige

9:00 Antiagalagen 40 år - hur har det gått? 9:05 Barn som är utsatta för våld i Sverige. 9:55 Barn i kontakt med socialtjänsten. 10:30 Det är mitt liv. 11:00 Mitt liv - mina val. 11:25 Barn utsatta för våld och övergrepp. 11:55 Vem skyddar mig från våld? 12:15 Föräldrarätten och barns rätt att komma till tals. 12:50 Lika läge för alla? 13:15 Svåra upplevelser i barndomen och barns utveckling. 13:50 Unga mentorer mot våld i skolan. 14:05 Traumatisering hos barn.