vidare till tv.nu
Forum

Forum

Nyheter, Politik • Sverige

I fredags 12:03 - 16:00SVT2
12:03: Antibiotikaresistens - den långsamma krisen. Konsekvenserna av antibiotikaresistens är mycket allvarliga. Professor Otto Cars, grundare av nätverket ReAct, ger en bild av det globala nuläget och infektionsläkare Thomas Tängdén rapporterar från den svenska sjukvården. Även myndigheternas beredskap för resistensrelaterade kriser presenteras. Arrangör: Folk och försvar. Från 22/1. 13:05: Skyddsnät i sönderfall - SKR:s kvinnofridssatsning.