vidare till tv.nu

Debatt, Politik

UR Samtiden

2020 • Sverige

Mån 21 sep 14:00 - 17:00Kunskapskanalen
14:00 Bildgivande tekniker vid demens. 15:00 Hörsel och kognitiv sjukdom. 15:45 Standardiserat insatsförlopp. 16:10 Samarbete med anhöriga.