vidare till tv.nu

Dokumentär

Oppimislabra

Sverige

Mån 18 jan 16:00 - 16:15Yle Teema & Fem
Sarja Ruotsin peruskoulun ajankohtaisista teemoista.

Säsonger och avsnitt

Säsong 8
 • Säsong 1
 • Säsong 2
 • Säsong 3
 • Säsong 4
 • Säsong 5
 • Säsong 6
 • Säsong 7
 • Säsong 8
Säsong 8
 • Avsnitt 1 - Se mobbning
  Dokumentär, S1:A1

  Många konflikter i skolan startar på rasten. På Håstaskolan i Hudiksvall lyckas man minska mobbningen med hjälp av gemensamma rastaktiviteter. Vi träffar skolans rektor Hege Arola.

  UR Play
 • Avsnitt 2 - Samverkan
  Dokumentär, S1:A2

  Mobbning förekommer såväl på skolan som på fritiden. Hur kan skolan samarbeta med föräldrar, föreningar eller andra delar av samhället - för att förebygga mobbning efter skoltid?

  UR Play
 • Avsnitt 3 - Nätmobbning
  Dokumentär, S1:A3

  Konflikter som uppstår i skolan fortsätter ofta ute på nätet och återupptas i klassrummet nästa dag. Rektor Norma Aznar på Drottning Blankas gymnasieskola i Stockholm tar tag i nätmobbning.

  UR Play
 • Avsnitt 4 - Skolmiljön
  Dokumentär, S1:A4

  Hur mycket påverkar skolmiljön mobbningen? Raketskolan i Kiruna är arkitektritad för att förebygga mobbning och utanförskap. Lärlabbets panel samtalar om sambandet mellan skolmiljö och mobbning.

  UR Play
 • Avsnitt 5 - Normer och värderingar sätts tidigt i livet
  Dokumentär, S1:A5

  Hur kan skolan jobba med normer och värderingar för att förhindra mobbning? Det pedagogiska arbetet på förskolan Rörmokaren går ut på att jobba normkritiskt - mot utanförskap och mobbning.

  UR Play
 • Avsnitt 6 - Ansvar
  Dokumentär, S1:A6

  Hur ser ansvaret ut när mobbningen är ett faktum? Mobbning och kränkningar sker ofta när skolpersonalen inte är närvarande. På Östergårdsskolan i Halmstad jobbar man med elever som är kamratstödjare.

  UR Play
 • Avsnitt 7 - Teknikstöd
  Dokumentär, S1:A7

  Teknikstöd i form av datorer, Ipads och mobiler används i skolmiljön. Om elever och lärare ökar kunskapen och medvetenheten kring den nya tekniken, lyckas barn i behov av särskilt stöd mycket bättre, säger specialpdagog Ulrika Johnsson, Vallaskolan.

  UR Play
 • Avsnitt 8 - Inkluderande pedagogik
  Dokumentär, S1:A8

  På Rannebergsskolan i Angered arbetar man målmedvetet med inkludering. Här har Lena Ekstrand fått titeln inkluderingspedagog.

  UR Play
 • Avsnitt 9 - Sambedömning
  Dokumentär, S1:A9

  Anna Hansson, specialpedagog på Angereds gymnasium, berättar om fyra orsaker till att en elev inte har den språkutveckling man förväntar sig. Om arbetet med flerspråkiga och nyanlända.

  UR Play
 • Avsnitt 10 - Tidigt stöd
  Dokumentär, S1:A10

  Hur kan skolor och lärare arbeta för att tidigt upptäcka behov av stöd och snabbt ge rätt stöd? Finlands skolor har stora framgångar och Annika Lassus, Övningsskolan i Vasa, berättar om metoden.

  UR Play
 • Avsnitt 11 - Elevens förståelse
  Dokumentär, S1:A11

  Eleven måste vara delaktig för att kunna förstå kunskapskraven, menar f-3 läraren Malin Carlsson. Tillsammans med eleverna utvecklade hon PP-väggen, som visar hur långt de kommit i sitt lärande för att uppnå målen.

  UR Play
 • Avsnitt 12 - Olika bedömningsunderlag
  Dokumentär, S1:A12

  Syslöjdsläraren Eva Söderberg menar att man inte kan bedöma en elevs prestation enbart på prov. Hennes lösning ligger i elevernas loggböcker, och att de fotograferar sina arbeten varje lektion.

  UR Play
 • Avsnitt 13 - Återkoppling, motivation och självkänsla
  Dokumentär, S1:A13

  Svenskläraren Olle Carlgren har funnit ett sätt där han kan återkoppla på ett positivt och motiverande sätt även om betyget/omdömet i sig kan vara negativt.

 • Avsnitt 14 - Sambedömning
  Dokumentär, S1:A14

  Likvärdigheten ökar vid sambedömningar inom lärarkollegiet, och mellan lärare på andra skolor i kommunen. Carina Wikström, lärare på Slottegymnasiet, berättar.

  UR Play
 • Avsnitt 15 - Att erövra lärarprofessionen
  Dokumentär, S1:A15

  Lyhördhet och respekt är två av de allra viktigaste komponenterna för att bli en bra lärare, säger Christina Maelan på Knutbyskolan. Hon handleder lärarstudenter som ska omsätta teori till praktik.

  UR Play
 • Avsnitt 16 - Framtidens lärare
  Dokumentär, S1:A16

  Att riva alla väggar på skolan idag är en omöjlighet, men rektor Agneta Hedenström på Antnässkolan ser framtidens klassrum som en stor kreativ yta utan gränser. Studiogäster följer upp med samtal.

  UR Play
 • Avsnitt 17 - Framtidens lärare
  Dokumentär, S1:A17

  Att riva alla väggar på skolan idag är en omöjlighet, men rektor Agneta Hedenström på Antnässkolan ser framtidens klassrum som en stor kreativ yta utan gränser.