vidare till tv.nu

Annonseringsvillkor

Materialinlämning

Annonsmaterialet e-postas till [email protected], senast tre arbetsdagar före införandedatum. Specialannonser levereras enligt överenskommelse. Byte av annons meddelas ovanstående via mejl minimum två arbetsdagar i förväg.

Vänligen inkludera följande obligatoriska uppgifter vid materialinlämning:

 • Kund/Annonsör
 • Bokad placering
 • Annonsperiod
 • URL dit annonsen skall länkas
 • Ordernummer
 • Kontaktperson

Statistik och uppföljning

tvnu levererar följande statistik i samband med annonsering på våra sajter:

 • Antal exponeringar (impressions)
 • Antal gånger annonsen klickats på (länkningar/click through)
 • Antal gånger annonsen klickats på i förhållande till antalet exponeringar uttryckt i procent.

Som statistikunderlag använder tvnu EmediateAd. Vid information om leverans gäller EmediateAd som referens.

Ansvarig utgivare

Annonsören är medveten om att ansvarig utgivare för tvnu är ansvarig för innehållet på tvnu. tvnu förbehåller sig därför rätten att neka införandet av annonser som:

 • Kan uppfattas som stötande
 • Innehåller vilseledande budskap
 • Strider mot lag eller förordningar

Om tvnu finner att annons riskerar att stå i strid med vad som anges ovan eller inte uppfyller tvnus annonsspecifikation (levereras vid bokning) äger tvnu rätt att ej införa, eller omedelbart avlägsna, sådan annons. Sådant avlägsnande kan ske utan annonsörens föregående samtycke men tvnu ska skyndsamt informera annonsören om åtgärden.

Datapolicy

När du inför annons på tvnu godkänner du, och åtar dig att följa Schibsteds Datapolicy. Datapolicyn innebär bland annat att data avseende användare av tvnu, inte utan föregående skriftligt godkännande från Schibsted Sverige AB, får samlas in eller hämtas av tredje part i syfte att nu eller i framtiden annonsera mot tvnus användare eller kategorisera/segmentera användarna i annat kommersiellt syfte genom att använda cookies eller andra spårningsmetoder. Datapolicyn i sin helhet finns på www.tv.nu/policy/datapolicy.