vidare till tv.nu
Attack mot Pearl Harbor

Attack mot Pearl Harbor

Biografi, Krig, Japan, 135min

År 1941 planerade och genomförde admiral Isoroku Yamamoto Japan's attack mot den amerikanske flottbasen Pearl Harbour. Yamamoto lydde order och utförde attacken mot sin egen personliga övertygelse.