gå vidare till tv.nu

Hjernen - død eller levande?

Hjernen - død eller levande?
Om programmet

Dokumentär/Hälsa Storbritannien 2015

Ei gruppe alvorleg hjerneskadde pasientar får hjelp slik at dei igjen skal kunne kommunisere med familiane sine og omverda. Forskarteamet undersøkjer korleis fMRI- og EEG-teknologi kan måle hjerneaktiviteten deira for teikn på medvit. Kva har resultata å seie for dei råka og familiane deira? Og kva for etiske problem står forskarane og helsepersonellet overfor?


Du kanske också gillar