vidare till tv.nu

Game show, Underhållning

Smartare än en femteklassare

2012 • Sverige

Vad minns man egentligen av det man lärde sig i grundskolan? Se då de vuxna tävlande sätter sina grundskolekunskaper på prov. De tävlande får svara på frågor som är hämtade ur den svenska skolans läroböcker från ett- till femteklassare. Till sin hjälp har de tävlande en stab av mycket kunniga barn från årskurs fem som kan hjälpa dem att vinna en kvarts miljon kronor.