Kunskapskanalen Fredag

Info: Program som redan visats idag är dolda. Visa alla program.

09:00 En bok, en författare

Författarsamtal. Avsnitt 79 av 120. Vardagsmakt. Elaine Eksvärd lär ut strategierna som ökar din makt och ger dig mer kontroll över tillvaron. "Vardagsmakt" handlar om det som många vill ha, men få vill erkänna att de strävar efter. Intervjuare: Hélène Benno. Från UR. Från 24/4.

Läs mer på vår En bok, en författare-sajt!

Showview: -

Favorit

09:20 Bilderna som förändrade vetenskapen

Bilderna som förändrade vetenskapen

Vetenskapsserie. Avsnitt 4 av 12. Wegeners kontinentaldrift. Alfred Wegener var först med att bygga en teori kring kontinenternas förflyttningar. Dåtidens vetenskap vände resultatet ryggen till. Från UR.

Läs mer på vår Bilderna som förändrade vetenskapen-sajt!

Showview: -

Favorit

09:30 Liv med autism

Reportageserie från 2013. Se till mig som syskon är. I familjer med autism riktas mest uppmärksamhet mot det diagnosticerade barnet och syskonen hamnar lätt i skuggan. Men de behöver själva tidigt stöd, egen tid och plats i familjen för att inte utveckla psykisk ohälsa. Från 23/4.

Läs mer på vår Liv med autism-sajt!

Showview: -

Favorit

10:00 Från Newton till Higgs

Vetenskapsserie. Säsong 1. Avsnitt 2 av 3. Frankensteins monster. När dna upptäcktes på 1950-talet, 140 år efter Mary Shelleys bok om Frankensteins monster, var det inte bara ett vetenskapligt genombrott. Det var också starten på en debatt som ännu pågår. Från 23/4. Även 26/4 i Kunskapskanalen och 27/4 i Kunskapskanalen.

Läs mer på vår Från Newton till Higgs-sajt!

Showview: -

Favorit

11:00 Expedition Tara Oceans

Vetenskapsserie. Avsnitt 1 av 4. Plankton. Forskarna på fartyget Tara ska studera livet i havens växtvärld. Här finner de miljarder mikroskopiska alger som kan berätta om vår egen historia. Hur styrs denna miljö och vad kan vi lära oss av den? Från UR. Från 22/4. Även 26/4 i Kunskapskanalen och 28/4 i Kunskapskanalen.

Läs mer på vår Expedition Tara Oceans-sajt!

Showview: -

Favorit

12:00 Strippornas dolda förflutna

Dokumentär. Under tiden på strippklubben skapas starka band mellan israeliska Yael och ryska Melissa. Flera år senare söker Yael upp väninnan som nu berättar sin sorgliga historia. Berättelsen ger svar, men leder också till nya funderingar. Från 21/4.

Läs mer på vår Strippornas dolda förflutna-sajt!

Showview: -

Favorit

13:00 Världens museer

Brittisk dokumentärserie. Säsong 3. Avsnitt 3 av 8. Uffizierna i Florens. Från 24/4. Även 27/4, 29/4 och 30/4.

Läs mer på vår Världens museer-sajt!

Showview: -

Favorit

14:00 Världen: I skuggan av frihet

Dokumentär. I USA kontrolleras medierna av stora koncerner som kan manipulera nyhetsflödet utifrån kommersiella intressen. Befolkningen vet därför inte sällan mer om kändisskvaller än om politik och ekonomi, hemmavid och ute i världen. Här får vi exempel på censur, vinklingar och stoppade nyhetsinslag. Från 23/4.

Läs mer på vår Världen: I skuggan av frihet-sajt!

Showview: -

Favorit

15:00 De obekväma

Svensk samhällsserie från 2014. Avsnitt 3 av 7. Underbara Clara. "Arbetslinjen är bara skit!". Bloggaren Clara Lidström vill att vi ska ändra synen på arbete, pengar och konsumtion. För klimatets skull, för att komma till rätta med arbetslösheten och för att bli lyckligare. Från UR. Från 23/4.

Läs mer på vår De obekväma-sajt!

Showview: -

Favorit

15:30 Vår samiska kamp

Svensk samhällsserie från 2014. Säsong 1. Avsnitt 5 av 6. Rätten till jorden. Niila Inga kan visa på hundraårig användning av jorden i Laevas sameby, men har inga papper på egendomsrätt. Området har rika mineraltillgångar och det finns intresse för att starta en ny gruva. Niila oroar sig för att familjens framtid kan ödeläggas. Från UR. Från 23/4.

Läs mer på vår Vår samiska kamp-sajt!

Showview: -

Favorit

16:00 UR Samtiden

Samtal och talare i tiden från lärosäten och arenor - vetenskap och kunskap. Från UR.

16:00 Samiska veckan 2014: Vad är urfolksmetodologi?
16:20 Suverän mat
16:50 Från naturbete till förädlat renkött
17:15 Samisk kaffekultur
17:40 Samisk mat som urfolksturism
17:55 Rättvis och god mat ger starka lokalsamhällen
18:20 Råvaror i samisk matlagning

Från 2014.

Läs mer på vår UR Samtiden-sajt!

Showview: -

Favorit

16:00 Samiska veckan 2014: Vad är urfolksmetodologi?

Du kan bara förstå med huvudet. Jag och mitt folk förstår med magen. Kristina Sehlin MacNeil, forskare vid Vaartoe/Centrum för samisk forskning, berättar om urfolksmetodologi. Ursprungsfolkets egna behov och världsuppfattningar ska stå i centrum. Arrangör: Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet. Repris från 17/4.

Läs mer på vår Samiska veckan 2014: Vad är urfolksmetodologi?-sajt!

Showview: -

Favorit

16:20 Suverän mat

Ur samisk synvinkel är det viktigt att producera mat efter vad naturen kan ge, säger Anneli Jonsson, medgrundare till Slow food Sápmi. Det handlar om en självbestämmanderätt, en del av en rättvis och hållbar samhällsutveckling. Och samtidigt ska maten vara god. Arrangör: Slow food Sápmi.

Läs mer på vår Suverän mat-sajt!

Showview: -

Favorit

16:50 Från naturbete till förädlat renkött

Naturen, renen och renskötaren. Samspelar de på ett bra sätt kan man överleva som renskötare. Kunskap om slakt och märkning är viktigt. Men som renskötare behöver man också ha både intuitionen och social kompetens. Det säger Ol Johán Sikku, projektledare på Renlycka, som drivs av Samernas riksförbund. Arrangör: Slow food Sápmi.

Läs mer på vår Från naturbete till förädlat renkött-sajt!

Showview: -

Favorit

17:15 Samisk kaffekultur

I den samiska kaffekulturen lever kokkaffet vidare, och har kvar den centrala roll det haft i hundratals år. Vad är myt och vad är sanning om samiskt kaffe? Anne Woulab, barista och samisk kulturentreprenör, berättar. Arrangör: Slow food Sápmi.

Läs mer på vår Samisk kaffekultur-sajt!

Showview: -

Favorit

17:40 Samisk mat som urfolksturism

Turismen ska ta hänsyn till både det som har varit och det som kommer. En holistisk syn handlar mycket om respektfulla möten, säger Dan Jonasson, expert på ekoturism på Visit Sápmi. Han ger sin syn på hur man kan förvalta land och vatten där renskötsel, kultur och turism kan samsas. Arrangör: Slow food Sápmi.

Läs mer på vår Samisk mat som urfolksturism-sajt!

Showview: -

Favorit

17:55 Rättvis och god mat ger starka lokalsamhällen

Om slow food-rörelsen inom samisk matproduktion. Det handlar om att dokumentera traditionell samisk mat, att skydda marken maten produceras på, och att utveckla den samiska maten. Det berättar Anna-Marja Kaddik, projektledare på Slow food Sápmi. Arrangör: Slow food Sápmi.

Läs mer på vår Rättvis och god mat ger starka lokalsamhällen-sajt!

Showview: -

Favorit

18:20 Råvaror i samisk matlagning

Granskott kan ersätta citron, säger Greta Huuva, samisk matambassadör, Viddernas hus. Man plockar dem på våren och fryser in dem. Vitaminerna behövs efter en lång vinter. Det plockade våra samiska förfäder också, säger hon. Det gäller att ta tillbaka den gamla kunskapen. Arrangör: Slow food Sápmi.

Läs mer på vår Råvaror i samisk matlagning-sajt!

Showview: -

Favorit

19:00 En bok, en författare

Författarsamtal. Avsnitt 74 av 120. Emma Zorn. Birgitta Sandström porträtterar kulturpersonligheten och donatorn som länge stod i sin berömde mans skugga. "Emma Zorn" handlar om en av Sveriges mest betydelsefulla konstnärshustrur. Intervjuare: Ulrika Kärnborg. Från UR. Även senare i dag.

Läs mer på vår En bok, en författare-sajt!

Showview: -

Favorit

19:20 Världens natur: Indien

Brittisk naturserie från 2011. Tigerskog. Tigerns djungel är ingen regnskog. Här kan torkan slå till och tvinga bytesdjuren att dricka ur krympande vattenhål, där den stora katten ligger i bakhåll. Från 20/4. Även 26/4 i Kunskapskanalen.

Läs mer på vår Världens natur: Indien-sajt!

Showview: -

Favorit

20:10 Det vilda Latinamerika: Venezuela

Naturserie från 2012. Avsnitt 3 av 5. Politik och olja dominerar när Venezuela omnämns i medierna. Men landet har också en fantastisk biologisk mångfald, från Orinocos väldiga forsar inne i regnskogen till sankmarkernas röda ibisar. Från 23/4. Även 26/4, 30/4 och 1/5.

Läs mer på vår Det vilda Latinamerika: Venezuela-sajt!

Showview: -

Favorit

21:00 I Djingis khans fotspår

Australisk dokumentärserie från 2011. Avsnitt 4 av 4. Den sista etappen. Nu har Tim Cope färdats i tre år med sina hästar och sin hund 900 mil genom Mongoliet, Kazakstan, Ryssland och Krim. Nu återstår den tuffaste fysiska utmaningen: De högsta topparna på Karpaterna. På andra sidan om dem flyter Donau, där Tims resa äntligen är över. Även 26/4, 28/4 och 29/4.

Läs mer på vår I Djingis khans fotspår-sajt!

Showview: -

Favorit

21:45 Pitch - reklambyråernas kamp

Dokumentärserie. Avsnitt 4 av 7. Säljande snacks. Den växande chipstillverkaren Popchips vill få större genomslag. Byråerna Conversation och Boone Oakley presenterar båda en så bra pitch att Popchips har svårt att utse en vinnare. Från UR. Även 26/4, 27/4 och 28/4.

Läs mer på vår Pitch - reklambyråernas kamp-sajt!

Showview: -

Favorit

22:30 Dokument utifrån

Apartheids sista president. Fransk dokumentär från 2014. F W de Klerk var den siste apartheidpresidenten. Men han blev också en av de första ledarna för det nya, enade Sydafrika. F W de Klerk och Nelson Mandela fick Nobels fredspris tillsammans, men deras förhållande präglades av ömsesidig misstro. Från 20/4.

Läs mer på vår Dokument utifrån-sajt!

Showview: -

Favorit

23:30 En bok, en författare

Författarsamtal. Avsnitt 74 av 120. Emma Zorn. Birgitta Sandström porträtterar kulturpersonligheten och donatorn som länge stod i sin berömde mans skugga. "Emma Zorn" handlar om en av Sveriges mest betydelsefulla konstnärshustrur. Intervjuare: Ulrika Kärnborg. Från UR. Från tidigare i dag.

Läs mer på vår En bok, en författare-sajt!

Showview: -

Favorit

23:50 Isländska möten

Reportageserie. Avsnitt 4 av 6. Konstnären. Efter fyra år hos ett videospelsföretag beslutar sig Harpa Einarsdóttir för att återgå till sin konst och modedesign. Ragnhild Steinunn besöker henne på Seydisfjördur där hon odlar konsten inom sig. Från UR. Från 24/4. Även 27/4.

Läs mer på vår Isländska möten-sajt!

Showview: -

Favorit