gå vidare till tv.nu

SVT Forum

SVT2 Måndag den 19:e Juni 12:05 - 16:00


SVT Forum

Om programmet

Nyheter/Politik Sverige 2017

12:05: Politikerveckan Järva: Partiledartal (KD). Tal av Kristdemokraternas vice partiordförande Jakob Forssmed. Arrangör: The Global Village. Från 16/6. 12:45: Politikerveckan Järva: Hälsa, sjukvård och äldreomsorg. Medellivslängden skiljer sig åt mellan olika delar av Stockholm. Hur ser tillgången till hälsa, vård och omsorg ut i Järvaområdet? Dagens tema debatteras av en medborgarpanel och en politikerpanel.

Om Forum

Du kanske också gillar