TV.NU är en del av
Schibsted-familjen
Varför ser du denna annons?
Du ser denna annons eftersom sajten du besöker till stor del finansieras av annonsintäkter. Vissa annonser ser du för att vi tror att de kan intressera dig. Detta antagande baserar vi på din tidigare aktivitet på Schibsteds sajter och appar.
Hantera dina annonsinställningar
Om Schibsted och annonsering
Schibsted är en etablerad mediekoncern med huvudkontor i Oslo, som äger sajter som till exempel Blocket, Svenska Dagbladet, Omni, Aftonbladet och Prisjakt.
Läs mer om annonsering på Schibsted
logga in

Användarvillkor TVNU

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Dessa villkor ("Användarvillkoren") reglerar din användning av TVNU, det vill säga när du tar del av tjänsten TVNU och närliggande tjänster ("Tjänsten"). Tjänsten tillhandahålls bland annat på www.tv.nu och i tillhörande appar av TVNU Sweden AB, org. nummer 556729-2437 ("TVNU", "vi" eller "oss") som är ett bolag inom Schibsted Media Group ("Schibsted"). Schibsted ASA är moderbolag för bolagen inom Schibsted Media Group. Mer information om Schibsted Media Group och de enskilda bolag som ingår i koncernen hittar du här: http://www.schibsted.com.

Den närmare omfattningen av, och innehållet i, Tjänsten framgår vid var tid på www.tv.nu.

Vi uppmanar dig att läsa dessa Användarvillkor noggrant. Användarvillkoren kan komma att uppdateras från tid till annan. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.

ÅLDERSGRÄNS

Du måste ha fyllt 16 år för att få nyttja Tjänsten. Om du inte har fyllt 16 år måste du ha förälder eller annan förmyndares samtycke för att kunna ta del av Tjänsten.

ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN MED MERA

Om du har ett konto registrerat hos oss ansvarar du för att dina inloggningsuppgifter inte hamnar i orätta händer. Om du tror att någon kan ha fått reda på dina inloggningsuppgifter, hör av dig till vår support.

Tjänsten får endast användas för icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda Tjänsten på sådant sätt att vi eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Du får inte bryta mot svensk lag och du måste följa våra regler.

Tjänsterna kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgängliga på grund av systemunderhåll eller andra orsaker. Vi kommer i möjligaste mån att förse dig med information om eventuella begränsningar i tillgängligheten.

LÄNKAR TILL SAMARBETSPARTNERS WEBBPLATSER SAMT ANDRA WEBBPLATSER

Inom ramen för Tjänsten tillhandahålls länkar till samarbetspartners webbplatser. Dessa webbplatser kontrolleras inte av TVNU och TVNU ansvarar därför inte för innehållet på en länkad webbplats eller för webbutsändningar eller andra typer av överföringar som sker från länkade webbplatser.

Gällande våra samarbeten kan det förekomma direktavtal eller använder befintliga affilliate-nätverk. Inga avgifter eller extra kostnader tillkommer för konsumenten.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

TVNU, eller TVNUs licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsten. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsten. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsten.

ÖVERLÅTELSE

Du godkänner att det avtal som du har ingått med TVNU genom att acceptera Användarvillkoren kan komma att överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Schibsted ASA eller till tredje man i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Tjänsten.

FÖRÄNDRINGAR I VÅRT ERBJUDANDE

TVNU kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsten eller ersätta Tjänsten med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig TVNU rätten att avsluta din tillgång till Tjänsten, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress.

ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN

TVNU har rätt att ändra innehållet i Tjänsten eller i dessa Användarvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta sådant innan förändringen träder i kraft. Som ett förtydligande träder sådan förändring alltså inte i kraft innan du har godkänt den.

LAGVAL OCH TVIST

Svensk lag tillämpas på Tjänsten och dessa Användarvillkor.
 Tvist hänförlig till Tjänsten eller dessa Användarvillkor, ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.

KONTAKT

Om du har frågor eller synpunkter på dessa Användarvillkor, vänligen kontakta oss på:

TVNU Sweden AB

Org. nr 556729-2437

Postadress: 105 17 Stockholm

Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, 111 64, Stockholm, Sverige

e-postadress: https://kundo.se/org/tvnu/

tv.nu är en del av Schibsted som ansvarar för hanteringen av din data på den här webplatsen
Personuppgiftspolicy