vidare till tv.nu
Nya perspektiv

Nya perspektiv

SVT2, Tor 06 dec 00:45 - 01:45, repris

Dokumentär, Utbildning, Sverige, Säsong 5, Avsnitt 9

År 1968 var ett omvälvande år med studentdemonstrationer, protester mot Vietnamkriget, kvinnofrigörelse och en växande miljörörelse. Samma år startade teckenspråkstolk-utbildningen i Sverige. Dövas revolution med deafpower började något senare men hur har 68-rörelsen påverkat dövvärlden? Och kan vi förvänta oss en ny revolt?

Säsonger och avsnitt

Säsong 5
 • Säsong 1
 • Säsong 2
 • Säsong 3
 • Säsong 4
 • Säsong 5
 • Säsong 6
 • Avsnitt 1 - Teckenspråkshuvudstaden Örebro
  Dokumentär, Utbildning

  För åtta år sedan utropade sig Örebro till Europas teckenspråkiga huvudstad men det råder delade meningar om huruvida Örebro lever upp till sin självutnämnda titel. Programledaren Tomas Kold leder studiodiskussionen mellan örebroarna Johanna Mauritzson, Alexandra Royal och politikern Lennart Bond...

 • Avsnitt 2 - Program på teckenspråk
  Dokumentär, Utbildning

  Döva flyktingar. 2015 sökte rekordmånga personer asyl i Sverige, som en effekt av konflikten i Syrien. Hur ska döva flyktingar hittas och få rättssäker hjälp? Programledaren Tomas Kold diskuterar med inbjudna gäster och på ett inslag om hur döva flyktingar tas om hand i Tyskland.

 • Avsnitt 3 - Information vid terrordåd och katastrofer
  Dokumentär, Utbildning

  Terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm i april 2017 visade på vikten av snabb och riktig information till samhällsmedborgarna. Informationen till döva fungerade dåligt med stor oro som följd. Hur ska myndigheter bli bättre på att informera döva vid krissituationer? Programledaren Tomas Ko...

 • Avsnitt 4 - Kultur
  Dokumentär, Utbildning

  Teater, poesi, tv och film och all kultur på teckenspråk som döva kan ta del brukar kallas dövkultur. Men vad är egentligen dövkultur och vad betyder den? Och hur får döva del av regeringens budget på 745 miljoner för att lyfta svensk kultur?

 • Avsnitt 5 - Specialskolan
  Dokumentär, Utbildning

  Specialpedagogiska skolmyndigheten ansvarar för de specialskolor som finns för döva och hörselskadade barn, ett ansvar som ifrågasätts av allt fler då eleverna år efter år visat sämre studieresultat än barn på andra skolor. Programledare Tomas Kold diskuterar fördelar och nackdelar med dagens sko...

 • Avsnitt 6 - Sociala medier
  Dokumentär, Utbildning

  Nyhetsflödet på de sociala medieplattformarna är intensivt och frågan är om vi mår bra av alla ständiga uppdateringar. Kan vi sålla och skilja sant från falskt och finns det risker med det ständiga flödet?

 • Avsnitt 7 - SDR
  Dokumentär, Utbildning

  Sveriges dövas riksförbund, SDR, arbetar för dövas rätt och teckenspråkets ställning i samhället. Vilka mål och visioner finns för organisationen och vilka frågor ska prioriteras? Och vem är välkommen som medlem? Programledaren Tomas Kold diskuterar med gäster och visar ett inslag från England.

 • Avsnitt 8 - Ett år efter metoo
  Dokumentär, Utbildning

  Förra hösten exploderade metoo-rörelsen på sociala medier i västvärlden och spred sig bland olika yrkeskategorier och grupper i samhället som tog upp diskussionen om sexuella trakasserier och övergrepp. Nu ett år senare diskuterar programledare Tomas Kold och Cecilia Önnstad Ulander, Maria Johans...

 • Avsnitt 9 - 50 år sedan Studentrevolten -68
  Dokumentär, Utbildning

  År 1968 var ett omvälvande år med studentdemonstrationer, protester mot Vietnamkriget, kvinnofrigörelse och en växande miljörörelse. Samma år startade teckenspråkstolk-utbildningen i Sverige. Dövas revolution med deafpower började något senare men hur har 68-rörelsen påverkat dövvärlden? Och kan ...

 • Avsnitt 10 - Tabu i dövvärlden
  Dokumentär, Utbildning

  Varför är det fortfarande så svårt att tala om psykiska sjukdomar, missbruk och våld i hemmet? Vilka tabun finns i dövvärlden? Och hur kan vi bryta dem? Programledaren Tomas Kold diskuterar med Oliver Ebba Röman och Izabella Thuresson och tittar med dem på ett inslag om psykisk vård för döva i Da...