vidare till tv.nu

Nyheter, Politik

SVT Forum

2021 • Sverige

Fre 15 jan 12:03 - 16:00SVT2
12:03: Så påverkar samhällsutvecklingen brottsligheten. Ett seminarium om brottslighetens utveckling och de brottsbekämpande myndigheternas förutsättningar. Med Fredrik Torberger, omvärldsanalytiker Kairos Future, Amir Rostami, kriminolog, Lena Nitz, Polisförbundet, Emil Hjalmarsson, Nationellt forensiskt center, m fl. 13:45: Framtidens krigsföring och konflikter.