UR Samtiden

Kunskapskanalen torsdag den 12:e juli 15:00 - 18:00

UR Samtiden
ÖverblickAlla avsnitt

Om programmet

Debatt/PolitikSverige2018

15:00 Frisk- och riskfaktorer i skolmiljö. 15:25 Fysisk aktivitet och hälsa. 16:10 Ångest, oro och depression. 17:00 Unga med ätstörning. 17:25 Möta unga med könsdysfori.


    0
    0