vidare till tv.nu
150 år av näringsfrihet

150 år av näringsfrihet

2014, Utbildning

Under andra hälften av 1800-talet skedde förändringar i Sverige och 1864 infördes näringsfriheten.
0
0