vidare till tv.nu
Forum

Forum

2018, Nyheter, Politik, Sverige - SVT2, Ons 27 juni 09:00

09:00: Debatt om nya läkemedel och akutsjukvård i landsorten - DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen med socialminister Annika Strandhäll (S) och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP). 12:00: Hur kan vi förstå klimatförändringarna? Är det möjligt att skapa en allmän diskussion om klimatförändringarna baserat på fakta - inte på rädsla, enkla lösningar och beskyllningar? Med Olof Gränström, Gapminder.