vidare till tv.nu
Debatt

Debatt

2001, Debatt, Nyheter, Sverige

Varje vecka tar Debatt upp de viktigaste och mest aktuella frågorna i samhällsdebatten och låter dem de berör komma till tals. I Debatt är diskussionstaket högt och på lika villkor, oavsett om du är gammal eller ung, hög chef eller arbetslös, politiker eller förstagångsväljare, född i Sverige eller nysvensk. Här får medborgarna möjligheten att själva diskutera med och ställa makthavarna till svars.