vidare till tv.nu

Action, Kampsport

Reign of Assassins

6.8 IMDb2010 • Kina • Hongkong • 120 min

Den skickliga lönnmördaren Zeng Jing råkar ha en mystisk buddhistmunks kvarlevor i sin ägo. Hon ämnar återlämna kvarlevorna till sin rättmätiga viloplats men hon blir förföljd av ett gäng mördare som desperat vill komma över kvarlevorna.